Novinky

Nová karta: Royal Ghost

Supercell dnes predstavil novú, dlho očakávanú kartu.

Jej názov je Royal ghost. O tejto karte bolo už dlho hovorené, lebo bola dlho vo vývoji.
Hlavná charakteristika tejto legendárnej karty sú: táto postava pomalou rýchlostou ide cez arénu k protivníkovým vežiam, ale keď narazí na nepriatelské postavy, jej neviditelnosť skončí. Na leveli 1 dáva za 1 hit 230 demage, demage za sekundu má 135 a jeho hit speed je za 1.7 sekundy jeden útok, ktorý je podávaný ako area demage. Má 1100 hitpointov, malý range a rýchly pohyb.

Túto kartu môžte vyhrať aj v špeciálnom challenge-i za 12 výtaztiev ako hlavnú cenu.

[amazon_link asins=’B06VVHT8RV’ template=’ProductCarousel’ store=’rttvsk-20′ marketplace=’US’ link_id=’dd79c724-e6f9-11e7-aa69-2fed20bdaccc’]

[amazon_link asins=’B077LR5CXW’ template=’ProductCarousel’ store=’rttvsk-20′ marketplace=’US’ link_id=’e45dd81c-e6f9-11e7-a493-5b106fc97e91′]

Tagged ,